Ord och begrepp

Denna variant av hjälptexter försöker hitta en hjälptext till alla ord och begrepp som är synli- ga på terminalen.

Definierade begrepp visas sedan med omvänd video och förflyttning mellan dessa sker med hjälp av piltangenter. Avsluta med "delete".

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)