Hjälptexter

Aktiv hjälptext finns i adMix. Dessa visas i fönster vars innehåll ändras i samband med att markören flyttas till ett nytt inslagsfält.

Dessa texter finns i totalt 6 nivåer för olika kunskapsnivåer.

TRYCK PÅ "hjälpknappen" FÖR EN KORT KURS !!!

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)