Omvänd video

Detta innebär att texten kommer mörk på upplyst botten eller vice versa. Dvs. omvänt mot det normala.

På färgterminaler används normalt även en annan färg.

Se även: terminalbeskrivning

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)