Nattkörning

Med nattkörning avses att en rutin läggs i en kö för körning under natten. Valfri bakgrundsrutin kan läggas i denna kö med startinslag i valfri köordning.

Nattkörningskön startas automatiskt av UNIX vid en förutbestämd tidpunkt 6 dagar i veckan.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)