Nattkörningskö

Rutiner som finns inlagda i kö för körning under natten vid tidpunkt för nattkörning.

Denna kö kan hantera upp till 99 uppstarter per natt och företag.

Inläggning till denna kö görs genom val i rullgardinsmeny menyns arbetssätt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)