Startinslag

Med startinslag avses den terminalbild som behöver fyllas i innan en bakgrundsrutin startas.

Ofta är det fråga om att fylla i antal rapporter eller rubriktext men ibland är det en avsevärd mängd som ska fyllas i korrekt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)