Utskrift och arbetssätt

Detta fönster används för att ändra arbetssätt för adMix meny samt för de rutiner som startas av denna. För rapporter kan skrivare ändras eller också kan rutinen läggas i en kö för nattkörning.

Menyns text om dessa val längst ner till vänster ändras inte om ändring sker från adMix meny.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)