Admix meny

adMix är uppbyggt runt en huvudmeny på upp till fem olika menynivåer. På var och en av dessa kan menyer eller rutiner finnas inlagda.

Huvudmenyn och alla andra menyer i adMix kan vara operatörsberoende.

Denna meny är en nummervalsmeny.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)