Underhållsavtal

Underhållsavtal kan tecknas med alla som har köpt en adMix-licens. Avtalet förutsätter ett datorfabrikat som Elektrondata AB stöder.

I korthet innebär underhållsavtal följande:

Nya programversioner, telefonstöd, felrättning, korrigering av databas, ändringsprogrammering.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)