Korrigering av databas

Felaktigheter i adMix kan ha förorsakat fel även i adMix databas.

Denna korrigeras av Elektrondata AB om:

- Det går att lösa med specialrutiner med en rimlig arbetsinsats. - Underhållsavtal är tecknat.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)