Felrättning

Felaktigheter i adMix rättas så snart som möjligt om omständigheterna runt hur felet reproduceras görs tillgängligt.

Sämre dokumenterade felaktigheter kan ta längre tid.

Se även: Programgaranti.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)