Telefonstöd

Telefonstöd innebär att rimliga frågor som inte finns besvarade i referensmaterial och som ställs av systemadminstratör eller annan väl utbildad personal besvaras.Giltigt underhållsavtal måste finnas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)