Ändringsprogrammering

Ändringsprogrammering kan beställas av de företag som har underhållsavtal.

Elektrondata AB gör av princip inte ändringar i programvaran om önskemålen är helt unika för beställaren, annat än i vissa undantagsfall.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)