Admix-licens

Elektrondata AB erbjuder nyttjanderätt till adMix enligt ett licens- och nyttjandeavtal.

Detta avtal innebär i korthet att denna rätt inte är överlåtbar, att programprodukten eller någon del därav inte får kopieras eller göras tillgänglig för tredje part.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)