Terminalskrivare

En terminalskrivare är en skrivare som är direkt ansluten till terminalen.

Utskrifter på denna skrivare kan i adMix ske utan att operatören behöver vänta på att utskriften ska bli klar. Denna teknik som kräver exakt syn- kronisering mellan utmatning till terminal och skrivare, är mycket användbart.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)