Rabattmatris

Denna rabatt styrs via kund och kundkategori res- pektive artikel och artikelgrupp. De flesta kom- binationer av dessa går att utnyttja.

I matrisen kan rabattprocent, prislista, belopp +/- samt giltighet i formen fr.o.m - t.o.m vissa datum läggas in. Beloppet kan också anges som absolut pris.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)