Artikel

En artikel definieras som en produkt som finns me i adMix artikelregister.

Kan vara en tillverkad artikel eller köpt artikel, lagerförd artikel eller ej lagerförd artikel, ha en struktur, etc. Varje artikel identifieras genom dess artikelnr eller någon annan artikelidentitet.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)