Datum

Datum anges som regel ååmmdd (år, år, månad, månad, dag, dag, t.ex 910205 - 5:e februari 1991).

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)