Kategori

Kundens kategoritillhörighet är normalt en beteckning på vilken typ av kund det är. T.ex grossist, detaljist, etc.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)