Absolut pris

Med absolut pris avses att priset ersätter det pris som finns registrerat på artikeln

Detta pris kan dock fortfarande ändras i samband med registrering av order.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)