Orderrabatter

Med orderrabatter avses följande rabatter:

- Orderrabatt - Indexprocent - Radrabatt 1 (Rabattmatris) - Radrabatt 2 (Mängdrabatt)

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)