Radrabatt 1

Denna rabatt kan läggas in vid registrering av en orderrad i procent med två heltal och en decimal.

Den kan också läggas in automatiskt via poster i rabattmatris.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)