Indexprocent

Index kan anges + eller minus med två heltal och två decimaler.

Indexprocenten räknas fram efter orderrabatt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)