Orderrabatt

Denna rabatt gäller hela ordern med alla ingående orderrader.

Denna rabatt ligger lagrad per kund men går att ändra vid registrering av orderhuvud. Rabatten anges i procent med två heltal och en decimal.

Denna rabatt dras av efter radrabatter.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)