Mängdrabatt

Denna rabatt styrs via kund och kundkategori res- pektive artikel och artikelgrupp. De flesta kom- binationer av dessa går att utnyttja.

Tio antalsintervall med rabattprocent och/eller absolut pris kan anges.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)