Ulimit

Systemanrop som endast kan användas av root eller program som är setuid=root och som kan ange den maximala storleken på register som kan skrivas.

Den maximala storleken är ofta för liten i UNIX för adMix behov. Detta ordnas via bin/execute.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)