Root

Med "root" avses en opertör i UNIX som har behörighet att göra alla operationer.

En person som via login blir "super user" tar ett stort ansvar eftersom alla kommandon godkänns utan restiktioner.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)