Setuid=root

"setuid" står för att en process i UNIX kan anta en annan operatörs skepnad. I detta fall "root".

"setuid" är en förkortning av "set user id".

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)