Kompilerat

Med kompilerat avses att ett program för att översätta språket till maskinens egen kod körs.

Den översatta maskinkoden kan sedan startas och programmet körs.

Jämför: intepreterat, c och awk.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)