Intepreterat

Intepreterat innebär att ett datorprogram avkodas och genomförs samtidigt.

Jämför: Kompilerat, c och awk.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)