Språk

Språkkod för kunden. Grundvärde är 1, svenska. 2= engelska. Om man använder utländska språk får man lägga upp artikeltexter, betalnings- och leverans- villkor samt artikeltexter på motsvarande sätt. dokumentutskrifterna (order, faktura etc) måste också gås igenom.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)