Grundvärde

Anger det värde som ett fält tilldelas om inget inslag görs. Om man t.ex tar språkkod, så är 1 alltid lika med svenska, och fyller man inte i något, lägger programmet dit 1. Språkkod sägs då ha 1 i grundvärde.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)