Språkkod

Språkkod anger vilket språk som dokumenthantering skall ske på. grundvärde = 1 (svenska). 2 = engelska.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)