Lagra i register

Lagra i register innebär att lagra information i ett registerdisk med ett bestämt registernamn och i en viss katalog.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)