Registernamn

Varje register måste ha ett namn. Namnet behöver inte vara unikt, men måste genom sin placering i en viss katalog i kombination med namnet, möj- liggöra en exakt identifiering.

Register i adMix ligger vanligen under före- tagets katalog (exempelvis /usr/adMix/01). Vissa register placereras i operatörens hemkatalog.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)