Katalog

Del i UNIX filsystem där alla register ligger på samma nivå.

Inne i en katalog kan finnas ytterligare kata- loger. På detta sätt kan ett i det närmaste godtyckligt antal registernivåer konstrueras.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)