Status i admix

Detta är en rutin som visar vad som pågår i adMix just i detta ögonblick.

Det finns möjlighet att se vilken rutin varje operatör arbetar med, samt vilka bakgrundsrutiner och utskrifter som pågår. Detta är en kontinuer- ligt uppdaterad interaktiv rutin (som visar lite av vad UNIX kan erbjuda).

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)