Menyingång

Med menyingång avses den text i en adMix meny som är en ny meny eller en rutin.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)