Meny

Med meny avses en terminalbild där operatören har möjlighet att göra att av flera val för hur den fortsatta bearbetningen ska ske. I adMix finns flera olika menytyper.

Begreppet kommer naturligtvis från restaurang- menyns uppläggning där en av flera rätter kan väljas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)