Uppåtpil

Vid användning av denna tangent förflyttas markören till ett föregående fält på en rad ovanför.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)