Artikelrabatt

Det finns olika möjligheter att ge rabatt per kund och kundkategori.

En form är via rabattmatris och en annan variant är mängdrabatt.

Dessa rabatter kan ändras manuellt i samband med orderregistrering.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)