Radrabatter

Radrabatter anges per orderrad, antingen manuellt eller automatiskt från rabattregister.

Det finns två radrabatter: - Radrabatt 1 (Rabattmatris) - Radrabatt 2 (Mängdrabatt)

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)