Orderrad

Med orderrad avses i adMix en rad inom en order som innehåller information om artikel och antal eller en rad som innehåller fri text och belopp.

Dessutom finns en stor mängd information från artikeln inlagt i registreringsögonblicket.

Till varje orderrad kan kopplas en lång text.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)