Ackumulator 15

Ackumulator i adMix lön.

Nr.....: 15 Text...: Tantiem och andra engångsbelopp Närvaro: nej Logik..: Bildar underlag för beskattning enligt ackumulator 24.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)