Ackumulator 24

Ackumulator i adMix lön.

Nr.....: 24 Text...: Engångsskatt Närvaro: nej Logik..: Beräknar skatt utifrån aktuell skatte- tabell och kolumn för engångsbelopp.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)