Ackumulator i admix lön

Används för beräkning av lön i lönesystemet. De är numrerade och har en inbyggd funktion i systemet.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)