Ackumulator 6

Ackumulator i adMix lön.

Nr.....: 6, 76 Text...: övertid 2 Närvaro: ja Logik..: Vid användande av ackumulator 76 gene- reras automatiskt tillägg enligt löneart 976 i samband med överskriden timbanksgräns.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)