Löneartsnummer

Löneartsnummer kan användas fritt, men förutom nummer 980-999. 990, 989, 988 betecknar arter som rör avdrag vid semesteruttag.

Se ackumulator 33, 31 och 34. Även 991, 992 sem.skulduträkn. tjänstem.) 995-996 (kollektiv), 997-998 (fabriks), 985-987 (metall) 983-984 (fabriks) 981 (byggnads), 999 (kompl.).

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)