Timbank

I samband med användande av kompledighet finns möjlighet att tillämpa hantering av timbanks- gräns. Detta innebär att om ett gränsvärde i företagspost överskrids, ges de inarbetade timmarna ett högre värde. Logiken för detta fram- går av algoritmerna i lönearterna med nummer 975-978.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)