Vår referens

Detta är ett fält för inläggning av handläggare för en offert, orderbekräftelse, faktura eller beställning.

Fältet fylls i med login-namn av respektive registreringsrutin.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)